05632228750  

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است

05632446622  

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است

05632425258  

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است

05632424614  

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است

05632221414  

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است

05632239712  

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است

05632417494  

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است

05632450383  

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است

05600002  

خراشادیزاده علی  

بیرجند - شهرک صنعتی -فاز2  

32237298  

عجم محمد علی  

بیرجند - طبقه فوقانی بازارسادسی  

32258152  

کریمی مقدم عبدالحسین  

بلوار عبادی-بعد میدان ابن حسام-مقابل پل عابر پیاده  

32255198  

قهرمانی رضا  

بیرجند-شهرک صنعتی-همت5-انتهای میلان  

32251488  

گلرو محمدعلی  

بیرجند - شهرک صنعتی -فاز دوم سلولزی  

58321664  

عباس زاده یدالله  

بیرجند-کیلومتر 3 جاده بیرجند-خوسف-جنب پمپ بنزین معصومیه  

32255110  

دعاگو علی اکبر  

بیرجند-شهرک صنعتی  

32510151  

ساجد غلامرضا  

بیرجند - جاده کرمان - ک 12  

05600001  

اسد پور جمشید  

بیرجند-شهرک صنعتی بیرجند-تلاش شرقی 6 و 8  

32255166  

حقیقیان غلام محمد  

بیرجند-شهرک صنعتی-فاز صنایع غذایی-واحد یخسازی قطب  

05600000  

آسوده غلامرضا  

بیرجند - روستای اصغرزاده  

32255171  

خراشادی قاسم  

09151611246  

بیرجند - شهرک صنعتی بیرجند  

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند