دنبال چی میگردی :
در کجا دنبالش میگردی :
پمپ بنزین و CNG


ردیف تلفن عنوان آدرس
1 پمپ بنزین و CNG شعله   بلوار عشایر - (چهار راه غفاری به سمت زاهدان)
2 پمپ بنزین پاسداران   تقاطع خیابان محلاتی - پاسداران
3 پمپ بنزین و CNG مدرس   تقاطع مدرس - 15 خرداد
4 پمپ بنزین شهدا   بلوار شهدای عبادی -کنار سازمان صنعت معدن و تجارت
5 پمپ بنزین میدان امام   میدان امام
6 پمپ بنزین بلوار صیاد شیرازی   بلوار صیاد شیرازی
7 پمپ CNG   بلوار مسافر مقابل سازمان اتوبوسرانی
8 پمپ بنزین و CNG معصومیه   انتهای بلوار شهدای عبادی - میدان معصومیه


بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند