دنبال چی میگردی :
در کجا دنبالش میگردی :
موزه ها


ردیف تلفن عنوان آدرس
1 32236371 موزه مفاخر و مشاهیر ملی بیرجند   بیرجند، خیابان منتظری 3، بافت تاریخی، خانه پردلی
2 32430152 موزه باستان‌شناسی بیرجند   بیرجند، خیابان معلم، میدان موزه، مجموعه باغ و عمارت اکبریه
3 32430152 موزه مردم شناسی بیرجند   بیرجند، خیابان معلم، میدان موزه، مجموعه باغ و عمارت اکبریه
4 32430152 موزه حیات وحش بیرجند   بیرجند، خیابان معلم، میدان موزه، مجموعه باغ و عمارت اکبریه
5 موزه میراث پهلوانی بیرجند   بیرجند، خیابان مطهری، مطهری3 - زورخانه امیر عرب


بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند