دنبال چی میگردی :
در کجا دنبالش میگردی :
اولین ها و ترین ها شهرستان


ردیف تلفن عنوان آدرس
1 کنسولگری دیگر کشور ها
2 هنگ ژاندارمری
3 مدرسه شوکتیه   بیرجند-خیابان منتظری - منتظری 3
4 فرودگاه بیرجند   خراسان جنوبی، بیرجند، بلوار فرودگاه
5 شهرداری
6 تیپ ارتش
7 بنگاه خیریه آبلوله
8 بانک شاهنشاهی
9 اولین گمرک
10 اولین سینما
11 اولین دانشگاه
12 اولین بیمارستان بیرجند   بیرجند خ طالقانی


بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند