دنبال چی میگردی :
در کجا دنبالش میگردی :بانک مشاغل       صنایع و کارخانجات


کارخانه کشک تاج کوه

  05600002

   

  09151613398

  بیرجند - شهرک صنعتی -فاز2


تعاونی تولیدی پوشاک حریر بیرجند

  32237298

   

  09151630982

  بیرجند - طبقه فوقانی بازارسادسی


نگار سنگ

  32258152

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است


شانه های آفتاب باقران

  32255198

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است


کارتن سازی بیرجند

  32251488

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است


مجتمع سازه های بتنی و جرثقیل عباس زاده

  58321664

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است


سپهر درخشان بیرجند

  32255110

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است


تعاونی بهسازکویر

  32510151

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است


ذوب فلزات و تراشکاری جنوب

  05600001

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است


یخسازی حقیقیان

  32255166

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است


کوره آجرپزی آسوده

  05600000

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است


ماکارونی مطهربیرجند

  32255171

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است


سنگبری حسین پور

  32214084

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است


جهان بتون

  32433638

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است


بابمان

  32255418

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده است


تیرچه بلوک بیرجند

  32226643

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده استبانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند