دنبال چی میگردی :
در کجا دنبالش میگردی :بانک مشاغل       غذا ، فست فود و رستوران ها       سفره خانه های سنتی


مجموعه سنتی پذیرایی خانه سوم

  32222037

اطلاعات این واحد صنفی هنوز تایید نشده استبانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند